SPELLING: U*

SPELLING
OE
ME
EME
PDE
u /u:/
/u/
/u/
/U/
/'/
/v/
/u/
/U/
/'/
/v/
/u/
/U/
/'/
/j/ + /u/
uu -- -- /v/ --