SPELLING: S*

SPELLING
OE
ME
EME
PDE
s /s/ /s/
/z/
/s/
/z/

/s</
/z</
/s/
/z/
/s</

/z</
sc /s</ /s</ /s/ + /k/ /s/ + /k/
sch -- /s</ /s</ (in loanwords) /s</ (in loanwords)
sh -- /s</ /s</ /s</
si -- -- /z</
/s</

/z</
/s</
ss /s/ + /s/ /s/
/s</

/s/
/s</
/s/
/s</
ssh -- /s</ -- --
ssi -- -- /s</ /s</